Referat fra årsmøte 2020

Årsmøtet ble avholdt onsdag 15. januar 2020 kl 19.00

Ca 80 medlemmer deltok

Info fra MIF:

Kenneth Karlsen fra MIF orienterte om status fra MIF administrasjonen deriblant utbyggingsplanene for stadion. MIF har lite gjeld i forhold til anleggenes verdi og dette vil danne et godt grunnlag for den videre utbyggingen. Når 3050 solsiden står ferdig, vil man etter hvert se på utbygging av anlegg (tribuner/bygg) mot Åsen.

MIF setter svært stor pris på 3050 sitt engasjement og vi har en stor del av æren for MIF sin fremgang. MIF setter stor pris på den jobben vi gjør på tribunen og for hvordan vi fremstår utad som en positiv gjeng.

Vegard Hansen fra MIF orienterte om spillersituasjonen.

Ole Sivertsen fra MIF orienterte om kick-off 2020. Det er ressurskrevende å arrangere store kick-off i store lokaler og MIF ønsker derfor kick-off arrangert på «Olsen på hjørnet» som i fjor. Styret i 3050 tar et møte med Morten Olsen om arrangementet og gjennomføringen av dette.

Regnskap:

Hovedtallene for regnskapet (2019) ble gjennomgått og viste et godt overskudd i 2019. Kassabeholdningen økte fra 46.000 til 106.000 i løpet av 2019. Økonomien pr. i dag er god pga. stor aktivitet i medlemsfornyelser. Pr. 15.01.2020 har vi 278 medlemmer som er et godt tall såpass tidlig i sesongen. I utgangen av 2019 var det 478 medlemmer. Medlemmene bes spre ryktet om det gode miljøet vi har for å få med enda flere medlemmer.

Medlemskapet fornyes enkelt ved å vippse kr. 300 til 03050.

Bortekamper:

Årets borteturer med buss blir i utgangspunktet kampene i østlandsområdet. Vi forsøker å gjøre billettprisen ennå billigere i 2020 for 3050 medlemmer.

Valg:

I fjor høst ble det nedsatt en valgkomite bestående av Ole Christian Høibakk og Tommy Berg. Valgkomiteen fremla sin innstilling av kandidater til årsmøtet. Ledervervet og nestledervervet fikk i tillegg til innstillingen benkeforslag. Rollen som talsmann fikk ingen benkeforslag. For de 4 gjenværende styremedlemsplassene var det 5 kandidater fremlagt av valgkomiteen pluss ett benkeforslag.

Etter gjennomført skriftlig valg består det nye styret av følgende medlemmer:

• Leder: Raymond Bakken (for 1 år)
• Nestleder: Ståle Svendsen (for 2 år)
• Talsmann Harald Mørk (for 1 år)
• Styremedlem: Nils Ivar Solli (for 2 år)
• Styremedlem: Maja Svendsen (1 år)
• Styremedlem: Terje Borgersen (1 år)
• Styremedlem: Kristin Angelique Lie-Fossheim (2 år)

Det nye styret samles innen kort tid og foretar fordeling av arbeidsoppgaver.

Etter gjennomført valg ble valgkomiteen gjenvalgt etter samstemt applaus.

primi sui motori con e-max